S. 4-577 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de aanpak van schijnhuwelijken
Nahima Lanjri    Berni Collas    Filip Anthuenis    Marleen Temmerman    Marc Elsen    Dominique Tilmans    Dirk Claes    Tony Van Parys   

slachtofferhulp
Myria
gerechtelijke vervolging
motie van het Parlement
Unia
schijnhuwelijk
openbaar ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-577/1 4-577/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2008   Indiening Doc. 4-577/1 4-577/1 (PDF)
28/2/2008   Inoverwegingneming
28/2/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/2/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving