S. 4-569 Dossierfiche K. 52-1061

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996
Regering G. Verhofstadt III  

stroomgebied van de Rijn
ratificatie van een overeenkomst
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
verontreiniging van de waterlopen
verontreiniging door schepen
binnenvaart
vervuiler-betaalt-principe
milieuheffing
afval
hergebruik van afvalstoffen
zoetwaterecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-569/1 4-569/1 (PDF) Wetsontwerp 29/2/2008
4-569/2 4-569/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1061/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1061/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Indiening Doc. 4-569/1 4-569/1 (PDF)
29/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2008   Inschrijving op agenda
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-569/2 4-569/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1061/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 51-52
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 69
Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
Doc. K. 52-1061/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2009   Bekendmaking (69006-69097)
9/3/2010   Erratum (14726-14779)
3/8/2010   Erratum (49731-49733)
27/9/2010   Erratum (59040-59044)
13/12/2011   Erratum (73107)
15/9/2015   Erratum (57903-57905)
27/1/2016   Erratum (6113-6114)
30/8/2016   Erratum (58688-58690)
20/2/2017   Erratum (25330-25377)
1/9/2017   Erratum (81613)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2008 22/10/2009 , blz 69006-69097
Errata
Op 9/3/2010 , blz 14726-14779
Op 3/8/2010 , blz 49731-49733
Op 27/9/2010 , blz 59040-59044
Op 13/12/2011 , blz 73107
Op 15/9/2015 , blz 57903-57905
Op 27/1/2016 , blz 6113-6114
Op 30/8/2016 , blz 58688-58690
Op 20/2/2017 , blz 25330-25377
Op 1/9/2017 , blz 81613

Kruispuntbank van de wetgeving