S. 4-565 Dossierfiche K. 52-1059

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te Genève op 28 november 2003
Regering G. Verhofstadt III  

bewapening
overeenkomstprotocol
mijnenbestrijding
explosieve stof
ratificatie van een overeenkomst
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
vernietiging van wapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-565/1 4-565/1 (PDF) Wetsontwerp 13/2/2008
4-565/2 4-565/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1059/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1059/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Doc. 4-565/1 4-565/1 (PDF)
13/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-565/2 4-565/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1059/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 49-50
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 68
Doc. K. 52-1059/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2010   Bekendmaking (13280-13290)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2008 1/3/2010 , blz 13280-13290

Kruispuntbank van de wetgeving