S. 4-564 Dossierfiche K. 52-1058

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
- Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage; en
- Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde,
gedaan te Parijs op 21 juni 2001
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
Frankrijk
observatie
satelliet
aardobservatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-564/1 4-564/1 (PDF) Wetsontwerp 13/2/2008
4-564/2 4-564/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1058/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1058/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Doc. 4-564/1 4-564/1 (PDF)
13/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-564/2 4-564/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1058/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 48-49
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 67-68
Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
Doc. K. 52-1058/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2016   Bekendmaking (750-756)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/2008 12/1/2016 , blz 750-756

Kruispuntbank van de wetgeving