S. 4-558 Dossierfiche K. 52-813

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep
Commissie voor de Justitie  

gerechtelijke achterstand
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-558/2 4-558/2 (PDF) Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 12/2/2008
4-558/1 4-558/1 (PDF) Verslag namens de commissie 13/2/2008
K. 52-813/2 Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 13/2/2008
4-558/3 4-558/3 (PDF) Besluit aangenomen in plenaire vergadering 14/2/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2008   Indiening
12/2/2008   Verzending naar commissie: Justitie
13/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-7/o0) Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
Doc. 4-558/3 4-558/3 (PDF)
14/2/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
12/2/2008   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Clotilde Nyssens
12/2/2008   Bespreking
12/2/2008   Aanneming van het voorstel van besluit
Het voorstel van besluit is eenparig aangenomen (9 stemmen)
12/2/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-558/1 4-558/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2008   Indiening Doc. 4-558/1 4-558/1 (PDF)
14/2/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 20, p. 43-46
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o48)
Integraal verslag nr. 20, p. 56-57
14/2/2008   Aanneming zonder amendering
14/2/2008   Mededeling aan de bestemmeling
Minister van Justitie
1/4/2008   Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
KB van 16 maart 2008 (p.17759-17760) - Vervangt het KB van 26 februari 2008 verschenen in het BS van 4 maart 2008 (p. 13082
1/4/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 14/2/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/2/2008

Kruispuntbank van de wetgeving