S. 4-547 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

zetelverdeling
Franse Gemeenschap
taalgebruik
regionaal parlement
kiesrecht
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-547/1 4-547/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2008
4-547/2 4-547/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 18/3/2008
4-547/3 4-547/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/3/2008
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
4/2/2008   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
20/2/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-547/3 4-547/3 (PDF)
19/3/2008   Algemene bespreking Hand. 4-21 Hand. 4-21 (PDF)
19/3/2008   Bespreking van de amendementen
Aanneming voorstel van gemotiveerd advies
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/2/2008   Verzending naar commissie
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe
20/2/2008   Regeling der werkzaamheden
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanneming van een voorstel van gemotiveerd advies
met 13 tegen 2 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-547/2 4-547/2 (PDF)
18/3/2008   Inschrijving op agenda
18/3/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (16 stemmen)
Doc. 4-547/1 4-547/1 (PDF)
19/3/2008   Uitbrengen gemotiveerd advies
Eerste minister Voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
19/3/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/3/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/2/2008, 5/3/2008, 18/3/2008

Kruispuntbank van de wetgeving