S. 4-546 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek
Richard Fournaux    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Anne-Marie Lizin    Marleen Temmerman    Jean-Paul Procureur    Isabelle Durant    Vera Dua    Jacques Brotchi   

motie van het Parlement
internationale conferentie
beroep in de gezondheidszorg
Wereldgezondheidsorganisatie
gezondheidsverzorging
migratiestroom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-546/1 4-546/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2008
4-546/2 4-546/2 (PDF) Advies uitgebracht door de commissie 25/6/2008
4-546/3 4-546/3 (PDF) Amendementen 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2008   Indiening Doc. 4-546/1 4-546/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
14/2/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/2/2008   Verzending naar commissie
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Interne adviesaanvraag: Sociale Aangelegenheden
22/4/2008   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Niet behandeld
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Bespreking
  Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
22/4/2008   Verzending naar commissie voor advies
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
28/5/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 4-546/2 4-546/2 (PDF)
25/6/2008   Einde behandeling
25/6/2008   Vertrouwen rapporteur
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 22/4/2008, 8/7/2008, 18/11/2008
Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/5/2008, 25/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving