S. 4-544 Dossierfiche K. 52-1150

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ :
- tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en
- tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
internationaal handelsrecht
verkoop
overeenkomstprotocol
teleshopping
verbintenisrecht
internationaal privaatrecht
verjaring van de vordering
VN-conventie
elektronische handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-544/1 4-544/1 (PDF) Wetsontwerp 31/1/2008
4-544/2 4-544/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/2008
K. 52-1150/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/5/2008
K. 52-1150/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2008   Indiening Doc. 4-544/1 4-544/1 (PDF)
31/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/4/2008   Inschrijving op agenda
8/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
8/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-28 Hand. 4-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
12/3/2008   Bespreking
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/4/2008   Aanneming zonder amendering
22/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-544/2 4-544/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1150/1
4/6/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 124
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 57
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 45, p. 71-72
Doc. K. 52-1150/2
19/6/2008   Aanneming zonder amendering
19/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2008   Bekendmaking (57426-57439)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008, 22/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2008 30/10/2008 , blz 57426-57439

Kruispuntbank van de wetgeving