S. 4-542 Dossierfiche K. 52-917

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005
Regering G. Verhofstadt III  

ratificatie van een overeenkomst
meteorologie
overeenkomstprotocol
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-542/1 4-542/1 (PDF) Wetsontwerp 30/1/2008
4-542/2 4-542/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2008
K. 52-917/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/2/2008
K. 52-917/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2008   Indiening Doc. 4-542/1 4-542/1 (PDF)
30/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2008   Inschrijving op agenda
28/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2008   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
12/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
12/2/2008   Aanneming zonder amendering
12/2/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-542/2 4-542/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2008   Overzending Doc. K. 52-917/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 45
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 66
Doc. K. 52-917/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/2011   Bekendmaking (16890-16898)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/2008 18/3/2011 , blz 16890-16898

Kruispuntbank van de wetgeving