S. 4-541 Dossierfiche K. 52-916

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001
Regering G. Verhofstadt III  

aansprakelijkheid voor milieuschade
binnenvaart
vervoerder
ratificatie van een overeenkomst
vervoersovereenkomst
civiele aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-541/1 4-541/1 (PDF) Wetsontwerp 30/1/2008
4-541/2 4-541/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2008
K. 52-916/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/2/2008
K. 52-916/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2008   Indiening Doc. 4-541/1 4-541/1 (PDF)
30/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2008   Inschrijving op agenda
28/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2008   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
12/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
12/2/2008   Aanneming zonder amendering
12/2/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-541/2 4-541/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2008   Overzending Doc. K. 52-916/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 44-45
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 65-66
Doc. K. 52-916/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
10/10/2008   Bekendmaking (54229-54244)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/6/2008 10/10/2008 , blz 54229-54244

Kruispuntbank van de wetgeving