S. 4-539 Dossierfiche K. 52-1018

Omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationale uitvoeringsmaatregel
beroep wegens niet-nakomen
EU-recht - nationaal recht
Hof van Justitie van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
schending van het EU-recht
richtlijn (EU)
communautaire methode
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-539/1 4-539/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 20/2/2008
4-539/2 4-539/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 30/3/2009
4-539/3 4-539/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/12/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2008   Indiening
7/5/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/2008   Indiening
20/2/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/2/2008   Verzending naar commissie
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
20/2/2008   Gedachtewisseling
met de h. Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Doc. 4-539/1 4-539/1 (PDF)
30/3/2009   Inschrijving op agenda
30/3/2009   Gedachtewisseling
met de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Doc. 4-539/2 4-539/2 (PDF)
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz, Ilse Uyttersprot
24/11/2009   Gedachtewisseling
met de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken
Doc. 4-539/3 4-539/3 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/2/2008, 30/3/2009, 24/11/2009