S. 4-535 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het Grondwettelijk Hof qua annulatieberoepen en prejudiciŽle vragen bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie
Filip Anthuenis   

autonomie
provincie
lokale financiŽn
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
prejudiciŽle rechtsvraag
verhouding land-regio
gemeente
beroep tot nietigverklaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-535/1 4-535/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 29/1/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2008   Indiening Doc. 4-535/1 4-535/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving