S. 4-534 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie
Anne Delvaux   

internationale adoptie
burgerlijk recht
kinderbescherming
rechtsvordering
vonnis
burgerlijk wetboek
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-534/1 4-534/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2008   Indiening Doc. 4-534/1 4-534/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/1/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving