S. 4-529 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot aanmaning van de regering om op Europees niveau initiatieven te nemen tot wijziging van de Europese richtlijn houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
Freddy Van Gaever   

richtlijn (EU)
wegvervoer
bedrijfsvoertuig
verkeersveiligheid
motie van het Parlement
technische norm
gewichten en afmetingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-529/1 4-529/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2008   Indiening Doc. 4-529/1 4-529/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anke Van dermeersch
9/4/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/4/2008, 5/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving