S. 4-528 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker
Marleen Temmerman    Sabine de Bethune    Patrik Vankrunkelsven   

kanker
jongere
Hoge Gezondheidsraad
motie van het Parlement
vaccinatie
voorkoming van ziekten
seksueel overdraagbare aandoening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-528/1 4-528/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/1/2008
4-528/2 4-528/2 (PDF) Amendementen 6/7/2009
4-528/3 4-528/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-528/4 4-528/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2008   Indiening Doc. 4-528/1 4-528/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o26) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/1/2008   Verzending naar commissie
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/6/2009   Bespreking
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Bespreking
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23/6/2009   Interne adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse wordt ingewonnen
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Niet behandeld
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Bespreking
7/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
7/7/2009   Aanneming na amendering
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 4-528/3 4-528/3 (PDF)
14/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-528/4 4-528/4 (PDF)
16/7/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 16/6/2009, 23/6/2009, 7/7/2009, 14/7/2009

Kruispuntbank van de wetgeving