S. 4-526 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie
Marleen Temmerman   

Unicef
burgerlijke stand
rechten van het kind
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-526/1 4-526/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/1/2008
4-526/2 4-526/2 (PDF) Amendementen 26/2/2008
4-526/3 4-526/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/2008
4-526/4 4-526/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-0819/1.
Doc. 4-526/1 4-526/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o0) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2008   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Niet behandeld
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Niet behandeld
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
6/5/2008   Bespreking
6/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
6/5/2008   Aanneming na amendering
6/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-526/3 4-526/3 (PDF)
6/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-526/4 4-526/4 (PDF)
22/5/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/5/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 6/5/2008

Kruispuntbank van de wetgeving