S. 4-517 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

wrede en onterende behandeling
wees
sociale voorzieningen
Roma
rechten van het kind
motie van het Parlement
Bulgarije
psychiatrische inrichting
EU-lidstaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-517/1 4-517/1 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2008
4-517/2 4-517/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2008   Indiening
22/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2008   Verzending naar commissie
22/1/2008   Inschrijving op agenda
22/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
22/1/2008   Bespreking
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Hoorzitting met de heer Hristo Georgiev, ambassadeur van Bulgarije
29/1/2008   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris
29/1/2008   Hoorzitting met de heer Yves Willemot, directeur-generaal van UNICEF Belgium
29/1/2008   Hoorzitting met de heer Stephan Durviaux, adviseur van de délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant
29/1/2008   Gedachtewisseling
31/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Bespreking
met het oog op het opstellen van een resolutie (artikel 22.3 van het Reglement van de Senaat)
31/1/2008   Gedachtewisseling
Onderhoud met een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken over het verloop van de technische missie naar Bulgarije
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
31/1/2008   Aanneming zonder amendering
31/1/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-517/1 4-517/1 (PDF)
31/1/2008   Tekst aangenomen Doc. 4-517/2 4-517/2 (PDF)
31/1/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/1/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/1/2008, 29/1/2008, 31/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving