S. 4-514 Dossierfiche K. 52-1114

Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof"
Francis Delpérée   

Grondwettelijk Hof (België)
terminologie
wetgeving
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-514/1 4-514/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 17/1/2008
4-514/2 4-514/2 (PDF) Amendementen 26/3/2008
4-514/3 4-514/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2008
4-514/4 4-514/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/4/2008
K. 52-1114/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/4/2008
K. 52-1114/2 Advies van de Raad van State 20/6/2008
K. 52-1114/3 Amendementen 28/4/2009
K. 52-1114/4 Advies van de Raad van State 22/9/2009
K. 52-1114/5 Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-1114/6 Tekst aangenomen door de commissie 28/10/2009
K. 52-1114/7 Amendement 29/10/2009
K. 52-1114/8 Aanvullend verslag namens de commissie 18/11/2009
K. 52-1114/9 Tekst aangenomen door de commissie 18/11/2009
K. 52-1114/10 Aanvullend verslag namens de commissie 15/12/2009
K. 52-1114/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 22/12/2009
4-514/5 4-514/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 23/12/2009
4-514/6 4-514/6 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2010
4-514/7 4-514/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2008   Indiening Doc. 4-514/1 4-514/1 (PDF)
24/1/2008   Inoverwegingneming
24/1/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
24/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/1/2008   Verzending naar commissie
10/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
10/4/2008   Bespreking
10/4/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
10/4/2008   Aanneming na amendering
10/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-514/3 4-514/3 (PDF)
10/4/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-514/4 4-514/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1114/1
26/5/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 42Bijlage, p. 8
24/6/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1114/2
5/5/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 96 Bijlage 07/05/2009, p. 9
22/9/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1114/4
28/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1112/6
29/10/2009   Terugzendin naar commissie
Integraal verslag nr. 119, p.82
18/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1112/9
19/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 53-57
19/11/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 59-60
15/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1112/11
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 19-25
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o22)
Integraal verslag nr. 134
Doc. K. 52-1114/11
22/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
23/12/2009   Overzending Doc. 4-514/5 4-514/5 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o3) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Doc. 4-514/7 4-514/7 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
7/1/2010   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
7/1/2010   Bespreking
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
7/1/2010   Aanneming zonder amendering
7/1/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-514/6 4-514/6 (PDF)
14/1/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2010   Bekendmaking (13098-13100)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/4/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/11/2009, 22/12/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2010 26/2/2010 , blz 13098-13100

Kruispuntbank van de wetgeving