S. 4-513 Dossierfiche K. 52-1112

Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof"
Francis Delpérée   

Grondwettelijk Hof (België)
terminologie
wetgeving
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-513/1 4-513/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/1/2008
4-513/2 4-513/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2008
K. 52-1112/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/4/2008
K. 52-1112/2 Advies van de Raad van State 20/6/2008
K. 52-1112/3 Amendementen 28/4/2009
K. 52-1112/4 Advies van de Raad van State 22/9/2009
K. 52-1112/5 Amendement 20/10/2009
K. 52-1112/6 Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-1112/7 Tekst aangenomen door de commissie 28/10/2009
K. 52-1112/8 Amendement 29/10/2009
K. 52-1112/9 Aanvullend verslag namens de commissie 18/11/2009
K. 52-1112/10 Tekst aangenomen door de commissie 18/11/2009
K. 52-1112/11 Aanvullend verslag namens de commissie 15/12/2009
K. 52-1112/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 22/12/2009
4-513/3 4-513/3 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 23/12/2009
4-513/4 4-513/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2010
4-513/5 4-513/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2008   Indiening Doc. 4-513/1 4-513/1 (PDF)
24/1/2008   Inoverwegingneming
24/1/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
24/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
24/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 4-26 Hand. 4-26 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/1/2008   Verzending naar commissie
10/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
10/4/2008   Bespreking
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
10/4/2008   Aanneming zonder amendering
10/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-513/2 4-513/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/4/2008   Overzending Doc. K. 52-1112/1
26/5/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 42Bijlage, p. 8
24/6/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1112/2
5/5/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 96 Bijlage 07/05/22009, p. 9
29/9/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1112/4
28/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1112/6
29/10/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 119, p.82
18/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1112/9
19/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 53-57
19/11/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 59-60
15/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1112/11
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 19-25
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-14/o23)
Integraal verslag nr. 134, p. 204
Doc. K. 52-1112/12
22/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
23/12/2009   Overzending Doc. 4-513/3 4-513/3 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o4) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Doc. 4-513/5 4-513/5 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
7/1/2010   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
7/1/2010   Bespreking
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
7/1/2010   Aanneming zonder amendering
7/1/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-513/4 4-513/4 (PDF)
14/1/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2010   Bekendmaking (13101-13103)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/4/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/11/2009, 22/12/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2010 26/2/2010 , blz 13101-13103

Kruispuntbank van de wetgeving