S. 4-508 Dossierfiche                  

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding.- Test ter controle van de subsidiariteitsprocedure
Commissie voor de Justitie  

subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel
internationaal strafrecht
terrorisme
besluit (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-508/1 4-508/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/2008
4-508/2 4-508/2 (PDF) Besluit van de commissie 16/1/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2008   Indiening
9/1/2008   Verzending naar commissie: Justitie
10/1/2008   Inschrijving op agenda
17/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-13 Hand. 4-13 (PDF)
17/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-13 Hand. 4-13 (PDF)
17/1/2008   Aanneming zonder amendering
17/1/2008   Mededeling aan de bestemmelingen
Mededeling aan de andere Belgische Parlementen, aan de Europese Commissie en aan de COSAC
  Commissie: Justitie
9/1/2008   Verzending naar commissie
9/1/2008   Inschrijving op agenda
9/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
9/1/2008   Bespreking
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Bespreking
16/1/2008   Besluit van de commissie
Het besluit is eenparig aangenomen (10 stemmen)
Doc. 4-508/2 4-508/2 (PDF)
16/1/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-508/1 4-508/1 (PDF)
17/1/2008   Mededeling aan de bestemmelingen
Mededeling aan de andere Belgische parlementaire assemblees, aan
17/1/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/1/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 9/1/2008, 16/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving