S. 4-506 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof
Anne Delvaux   

internationale adoptie
binnenvaart
ouderverlof
varend en vliegend personeel
arbeidscontract
adoptie
arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-506/1 4-506/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2008   Indiening Doc. 4-506/1 4-506/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/3/2009   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
8/10/2008   Inschrijving op agenda
8/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
8/10/2008   Inleidende uiteenzetting
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Kris Baetens, adviseur bij de Studiedienst van de Unizo
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Anne Belfroid, Union des Classes moyennes
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée Studiedienst bij de Gezinsbond
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Bernadette Nicolas, voorzitter van "Pétales"
8/10/2008   Hoorzitting met dr. Oriane Stevaert, Hôpital des enfants Reine Fabiola
8/10/2008   Bespreking
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Bespreking
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23/6/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen
23/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en voor Gezinsbeleid
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/10/2008, 12/11/2008, 23/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving