S. 4-504 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Els Schelfhout    Etienne Schouppe   

alleenstaande
aanvullende uitkering
invaliditeitsverzekering
hoofd van het huishouden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-504/1 4-504/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/1/2008   Indiening
Herindiening met aanpassingen 51-1106/1.
Doc. 4-504/1 4-504/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Niet behandeld
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
17/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving