S. 4-503 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Els Schelfhout    Etienne Schouppe   

niet in loondienst verkregen inkomen
kosten voor ziekenhuisopname
dokter
ziekenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-503/1 4-503/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/1/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/1/2008   Indiening
Herindiening 51-1657/1.
Doc. 4-503/1 4-503/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
9/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving