S. 4-50 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Patrik Vankrunkelsven   

ethiek
strafsanctie
China
handel in organen
orgaantransplantatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-50/1 4-50/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1995/1.
Doc. 4-50/1 4-50/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving