S. 4-492 Dossierfiche K. 52-554

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft
Daniel Bacquelaine   Pieter De Crem   Jan Jambon   Thierry Giet   Bart Tommelein   Renaat Landuyt   Zo Genot   Melchior Jr. Wathelet  

financiering van een verkiezing
mededeling van de regering (externe communicatie)
parlementair toezicht
partijfinanciering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-554/1 Wetsvoorstel 13/12/2007
4-492/1 4-492/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/2007
K. 52-554/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2007
4-492/2 4-492/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2008
4-492/3 4-492/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/1/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2007   Indiening Doc. K. 52-554/1
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 10, p. 5-6
19/12/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 49
20/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 35-36
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 12, p. 43
Doc. K. 52-554/2
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2007   Overzending Doc. 4-492/1 4-492/1 (PDF)
20/12/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/1/2008   Inschrijving op agenda
10/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-12 Hand. 4-12 (PDF)
10/1/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-12 Hand. 4-12 (PDF)
10/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-12 Hand. 4-12 (PDF)
Doc. 4-492/3 4-492/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2007   Verzending naar commissie
8/1/2008   Inschrijving op agenda
8/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
8/1/2008   Bespreking
8/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
8/1/2008   Aanneming zonder amendering
8/1/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-492/2 4-492/2 (PDF)
10/1/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/1/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2008   Bekendmaking (3428-3429)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/1/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/1/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/1/2008 23/1/2008 , blz 3428-3429

Kruispuntbank van de wetgeving