S. 4-490 Dossierfiche K. 52-537

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten
FranÁois-Xavier de Donnea   Marie-Christine Marghem   Luk Van Biesen  

zegelrecht
overdrachtsbelasting
verzekeringsmaatschappij
kredietinstelling
beleggingsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-537/1 Wetsvoorstel 12/12/2007
K. 52-537/2 Amendementen 18/12/2007
K. 52-537/3 Verslag namens de commissie 20/12/2007
K. 52-537/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2007
4-490/1 4-490/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2007
4-490/2 4-490/2 (PDF) Amendementen 21/12/2007
4-490/3 4-490/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2007
4-490/4 4-490/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2007   Indiening Doc. K. 52-537/1
13/12/2007   Inoverwegingneming
18/12/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-537/3
20/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 11-12
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-41/o0)
Integraal verslag nr. 12, p. 40-41
Doc. K. 52-537/4
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-490/1 4-490/1 (PDF)
21/12/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
21/12/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
21/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-15/o0) Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
Doc. 4-490/4 4-490/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2007   Verzending naar commissie
21/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
21/12/2007   Bespreking
21/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-2/o1)
21/12/2007   Aanneming zonder amendering
21/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-490/3 4-490/3 (PDF)
21/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66174-66175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/1/2008 60 6/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 31/12/2007 , blz 66174-66175

Kruispuntbank van de wetgeving