S. 4-488 Dossierfiche K. 52-596

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
François-Xavier de Donnea   Luk Van Biesen   Rik Daems   Hendrik Bogaert   Raf Terwingen   Bart Tommelein  

Kruispuntbank van Ondernemingen
Staatscourant
bouwnijverheid
administratieve formaliteit
ondernemer
sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-596/1 Wetsvoorstel 19/12/2007
4-488/1 4-488/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-596/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-488/2 4-488/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-488/3 4-488/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2007   Indiening Doc. K. 52-596/1
19/12/2007   Inoverwegingneming
19/12/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 11, p. 2-4
19/12/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 50
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 22-23
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 11, p. 28
Doc. K. 52-596/2
19/12/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-488/1 4-488/1 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Doc. 4-488/3 4-488/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-488/2 4-488/2 (PDF)
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66267-66268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2007 31/12/2007 , blz 66267-66268

Kruispuntbank van de wetgeving