S. 4-478 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat

Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-478/1 4-478/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 20/12/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2007   Indiening Doc. 4-478/1 4-478/1 (PDF)
13/12/2007   Verzending naar Bureau
13/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o6)
Dotatie aangenomen
Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
13/12/2007   Verzending naar Bureau
13/12/2007   Inschrijving op agenda
13/12/2007   Bespreking
13/12/2007   Aanneming
20/12/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 20/12/2007
Behandeling in Bureau
In behandeling 13/12/2007

Kruispuntbank van de wetgeving