S. 4-475 Dossierfiche K. 52-407

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding
Luc Goutry   Yolande Avontroodt   Sonja Becq   Véronique Salvi   Bart Tommelein   Daniel Bacquelaine  

medische fout
civiele aansprakelijkheid
vergoeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-407/1 Wetsvoorstel 21/11/2007
K. 52-407/2 Addendum 22/11/2007
K. 52-407/3 Amendement 26/11/2007
K. 52-407/4 Amendement 4/12/2007
K. 52-407/5 Verslag namens de commissie 10/12/2007
K. 52-407/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2007
K. 52-407/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2007
K. 52-407/8 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2007
K. 52-407/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2007
4-475/1 4-475/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/12/2007
4-475/2 4-475/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2007
4-475/3 4-475/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2007   Indiening Doc. K. 52-407/1
22/11/2007   Inoverwegingneming
22/11/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 6, p. 28-29
10/12/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-407/5
13/12/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 9, p. 2
13/12/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag,geamendeerd)
13/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 35-41
13/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 10, p. 11
Doc. K. 52-407/9
13/12/2007   Aanneming na amendering door commissie
13/12/2007   Inschrijving op agenda
14/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-475/1 4-475/1 (PDF)
17/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Doc. 4-475/3 4-475/3 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2007   Verzending naar commissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
18/12/2007   Aanneming zonder amendering
18/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-475/2 4-475/2 (PDF)
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66268-66269)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2007 15 14/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2007 60 3/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 31/12/2007 , blz 66268-66269

Kruispuntbank van de wetgeving