S. 4-474 Dossierfiche K. 52-406

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen
Pierre-Yves Jeholet   Luc Goutry   Yolande Avontroodt   Melchior Jr. Wathelet   Florence Reuter  

zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
sociale bijdrage
sociale zekerheid
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-406/1 Wetsvoorstel 21/11/2007
K. 52-406/2 Amendementen 28/11/2007
K. 52-406/3 Verslag namens de commissie 7/12/2007
K. 52-406/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2007
4-474/1 4-474/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2007
4-474/2 4-474/2 (PDF) Amendementen 18/12/2007
4-474/3 4-474/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2007
4-474/4 4-474/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2007   Indiening Doc. K. 52-406/1
22/11/2007   Inoverwegingneming
22/11/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 6, p. 30
28/11/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-406/3
5/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 4-35 + nr. 10, p. 8-10
13/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o13)
Integraal verslag nr. 10, p. 10-11
Doc. K. 52-406/4
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
5/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Landbouw en Middenstand
5/12/2007   Bespreking
5/12/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2007   Inschrijving op agenda
14/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-474/1 4-474/1 (PDF)
14/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van hert verslag
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Doc. 4-474/4 4-474/4 (PDF)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
14/12/2007   Verzending naar commissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o2)
18/12/2007   Aanneming zonder amendering
18/12/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-474/3 4-474/3 (PDF)
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2007   Bekendmaking (65717-65721)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2007 15 14/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2007 60 28/2/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 28/12/2007 , blz 65717-65721

Kruispuntbank van de wetgeving