S. 4-434 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis
Patrik Vankrunkelsven   

alimentatieplicht
sociale voorzieningen
OCMW
bejaarde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-434/1 4-434/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2007   Indiening
Herindiening 3-471/1.
Doc. 4-434/1 4-434/1 (PDF)
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving