S. 4-430 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen
Anne-Marie Lizin    Olga Zrihen   

raad van bestuur
overheidsbedrijf
ondernemingsdirecteur
handelsmaatschappij
beursnotering
gelijke behandeling van man en vrouw
leiding van een onderneming
participatie van vrouwen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-430/1 4-430/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2007   Indiening Doc. 4-430/1 4-430/1 (PDF)
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving