S. 4-43 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen
Philippe Mahoux   

autoverzekering
schadeverzekering
levensverzekering
verzekeringspremie
sociale rechten
verzekering
bescherming van de consument
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-43/1 4-43/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-125/1.
Doc. 4-43/1 4-43/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Niet behandeld
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
23/4/2008   Bespreking
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Hoorzitting met de heer Thibault Willaert, woordvoerder van OIVO
4/6/2008   Hoorzitting met de heer Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder Assuralia
4/6/2008   Hoorzitting met prof. Hubert Claassens, emeritus professor in het verzekeringsrecht
4/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Josette Van Elderen, ombudsman verzekeringen
4/6/2008   Hoorzitting met de heer Ward Rommel, onderzoeker zorgkwaliteit Vlaamse Liga tegen Kanker
4/6/2008   Hoorzitting met de heer Henk Becquaert, lid directiecomitť CBFA
4/6/2008   Gedachtewisseling
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2008, 4/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving