S. 4-414 Dossierfiche K. 52-258

Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Regering G. Verhofstadt II  

ondernemingsraad
rechtsmiddel
arbeidsveiligheid
arbeidsrechtspraak
vakbondsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-258/1 Wetsontwerp 23/10/2007
K. 52-258/2 Verslag namens de commissie 16/11/2007
K. 52-258/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/11/2007
4-414/1 4-414/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/11/2007
4-414/2 4-414/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2007
4-414/3 4-414/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/11/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/10/2007   Indiening Doc. K. 52-258/1
14/11/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-257/2
22/11/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 6, p. 3
22/11/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 6, p. 7-13
22/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-17/o4)
Integraal verslag nr. 6, p. 37
Doc. K. 52-258/3
22/11/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/11/2007   Overzending Doc. 4-414/1 4-414/1 (PDF)
23/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/11/2007   Inschrijving op agenda
29/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
29/11/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
29/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-8/o0) Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
Doc. 4-414/3 4-414/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/11/2007   Verzending naar commissie
28/11/2007   Inschrijving op agenda
28/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Isabelle Durant
28/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
28/11/2007   Aanneming zonder amendering
28/11/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-414/2 4-414/2 (PDF)
29/11/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/12/2007   Bekendmaking (60690-60692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/11/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/11/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/2007 7/12/2007, blz 60690-60692