S. 4-413 Dossierfiche K. 52-257

Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Regering G. Verhofstadt II  

ondernemingsraad
organisatie van verkiezingen
arbeidsveiligheid
vakbondsvertegenwoordiger
vakbondsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-257/1 Wetsontwerp 23/10/2007
K. 52-257/2 Verslag namens de commissie 14/11/2007
K. 52-257/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/11/2007
K. 52-257/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/11/2007
4-413/1 4-413/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/11/2007
4-413/2 4-413/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2007
4-413/3 4-413/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/11/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/10/2007   Indiening Doc. K. 52-257/1
14/11/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-257/2
22/11/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 6, p. 7-13
22/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-16/o5)
Integraal verslag nr. 6, p. 37
Doc. K. 52-257/4
22/11/2007   Aanneming zonder amendering
22/11/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/2 4-82/2 (PDF)
22/11/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/2 4-82/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/11/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/11/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-413/1 4-413/1 (PDF)
23/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/11/2007   Inschrijving op agenda
29/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
29/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-8/o0) Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
Doc. 4-413/3 4-413/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/11/2007   Verzending naar commissie
28/11/2007   Inschrijving op agenda
28/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Isabelle Durant
28/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
28/11/2007   Aanneming zonder amendering
28/11/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-413/2 4-413/2 (PDF)
29/11/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/11/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/12/2007   Bekendmaking (60578-60689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/11/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/11/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/11/2007 5 28/11/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/11/2007 20 13/12/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/2007 7/12/2007 , blz 60578-60689

Kruispuntbank van de wetgeving