S. 4-38 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux   

uitzetting uit een woning
huurovereenkomst
rechtsvordering
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-38/1 4-38/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-28/1.
Doc. 4-38/1 4-38/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving