S. 4-358 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken
Guy Swennen   

ethiek
burgerlijk recht
vondeling
kinderbescherming
afstamming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-358/1 4-358/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-2900/1.
Doc. 4-358/1 4-358/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/11/2007   Inschrijving op agenda
29/11/2007   Verzending naar commissie
29/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Marie-Hélène Crombé-Berton
29/11/2007   Bespreking
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Regeling der werkzaamheden
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Hoorzitting met dr. René Hoksbergen, professor aan de Universiteit Utrecht
11/3/2009   Hoorzitting met dr. Anne Verougstraete, gynaecoloog aan de VUB
11/3/2009   Hoorzitting met professor Michel Verwilghen, Hoge Raad voor adoptie
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de UCL
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Sophie Lazard, Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Adoption
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Jo Labens, coördinator vzw Gewenst Kind
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Van Houcke, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 29/11/2007, 18/2/2009, 11/3/2009