S. 4-328 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben
Marie-Hélène Crombé-Berton    François Roelants du Vivier   

ethiek
vrijwillige legerdienst
opleidingsstage
maatschappijleer
dienst van algemeen belang
jongere

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-328/1 4-328/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening
Herindiening 3-2453/1.
Doc. 4-328/1 4-328/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
13/1/2009   Inleidende uiteenzetting
13/1/2009   Bespreking
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Somers
2/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Hoorzitting met mevrouw Gaëtane Mangez en de heer François Ronveaux, Platform voor de Burgerdienst
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/1/2009, 2/3/2010, 9/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving