S. 4-315 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen
Wouter Beke    Nahima Lanjri    Dirk Claes    Els Schelfhout   

beroepsorde
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-315/1 4-315/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/8/2007   Indiening
Herindiening 3-1282/1.
Doc. 4-315/1 4-315/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving