S. 4-283 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid
Wouter Beke   

financiering van een verkiezing
reclame
politieke moraal
verkiezingspropaganda
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-283/1 4-283/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/10/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1715/1.
Doc. 4-283/1 4-283/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Interne adviesaanvraag: Controle verkiezingsuitgaven
11/3/2008   Verzending naar commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
  Commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
11/3/2008   Verzending naar commissie voor advies
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Beslissing van de commissie
De commissie beslist deze vier voorstellen mee te nemen in de globale evaluatie van de wet van 4 juli 1989 en daarbij rekening te houden met de evaluatie van die wet door de Raad van Europa (GRECO) in november 2008
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving