S. 4-274 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren
Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

bemiddelaar
gerechtskosten
schuldvordering
alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
scheidsrechtspraak
toegang tot de rechtspleging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-274/1 4-274/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2007   Indiening
Herindiening 3-840/1.
Doc. 4-274/1 4-274/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving