S. 4-272 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen
Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

financiering van een verkiezing
verkiezingscampagne

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-272/1 4-272/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2007   Indiening
Herindiening 3-613/1.
Doc. 4-272/1 4-272/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving