S. 4-268 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 86bis-1 van het reglement van de Senaat, teneinde de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I te laten geschieden volgens de evenredige vertegenwoordiging van de fracties
Joris Van Hauthem   

evenredige vertegenwoordiging
reglement van het parlement
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-268/1 4-268/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 15/10/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2007   Indiening Doc. 4-268/1 4-268/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
25/10/2007   Verzending naar Bureau
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving