S. 4-239 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling
Sabine de Bethune   

strafrecht
moederschap
instelling van openbaar nut
strafsanctie
recht om voor het gerecht te treden
geestelijk gehandicapte
eigendomsdelict
beroepsgeheim
openbare veiligheid
verzwarende omstandigheid
huiselijk geweld
discriminatie op grond van een handicap
economisch delict
lichamelijk gehandicapte
organisatie zonder winstoogmerk
geweld
misbruik van vertrouwen
bejaarde
diefstal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-239/1 4-239/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-777/1.
Doc. 4-239/1 4-239/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/10/2007   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Niet behandeld
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
27/5/2008   Bespreking
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 27/5/2008, 11/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving