S. 4-238 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten
Sabine de Bethune    Elke Tindemans    Nahima Lanjri    Miet Smet    Helga Stevens   

rechter
meewerkende echtgenoot
commerciŽle rechtspraak
niet-beroepsmagistraat
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-238/1 4-238/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-151/1.
Doc. 4-238/1 4-238/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd