S. 4-232 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek
Sabine de Bethune   

ouderlijke macht
kinderbescherming
geweld
rechten van het kind
lichamelijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-232/1 4-232/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-149/1.
Doc. 4-232/1 4-232/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd