S. 4-21 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

strafrecht
klacht inzake bestuurlijke geschillen
strafsanctie
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-21/1 4-21/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-78/1.
Doc. 4-21/1 4-21/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
8/7/2008   Bespreking
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Hoorzitting met de heer Michel Joachim, eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Luik
12/11/2008   Gedachtewisseling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 8/7/2008, 12/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving