S. 4-19 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

rechter
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-19/1 4-19/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-19/2 4-19/2 (PDF) Amendementen 19/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1441/1.
Doc. 4-19/1 4-19/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
7/10/2008   Bespreking
15/10/2008   Inschrijving op agenda
15/10/2008   Niet behandeld
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Niet behandeld
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 7/10/2008, 12/5/2009, 19/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving