S. 4-1791 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het Internationaal Strafhof te steunen bij de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (31 mei-11 juni 2010)
Alain Destexhe   

Internationaal Strafhof
motie van het Parlement
herziening van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1791/1 4-1791/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/5/2010   Indiening Doc. 4-1791/1 4-1791/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving