S. 4-1781 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet
Sabine de Bethune    Pol Van Den Driessche   

rechten van de mens
China
Tibet-kwestie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1781/1 4-1781/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/5/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2010   Indiening Doc. 4-1781/1 4-1781/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving